PROSNAP™ Pierścienie osadcze

PROSNAP™ Pierścienie osadcze

To opatentowany projekt profilu uformowanego w pierścień, który oferuje wiele korzyści producentom oryginalnego wyposażenia jednostek filtracyjnych (OEM), operatorom jednostek filtracyjnych i producentom worków filtracyjnych.

Główne zalety to:

  • Nie jest wymagane użycie taśmy dwugarbnej i taśmy przylepnej dwustronnej
  • Zmniejszony czas i koszty produkcji
  • Lepsza szczelność i szybkie umieszczenie worków w jednostce filtracyjnej
  • Działa w bardzo wysokich temperaturach
  • Możliwość użycia bez przyszywania do worka
  • Szybkie i łatwe usuwanie pierścieni ułatwiające recykling

Pierścień PROSNAP™ wykonany jest z taśmy o szerokości 35 mm z profilem zewnętrznym oraz z taśmy o szerokości 25 mm z profilem centralnym

Pierścień osadczy PROSNAP eliminuje potrzebę stosowania profilu podczas konstruowania górnych części worków (kołnierzy). Profil PROSNAP gwarantuje niezrównane uszczelnienie i silnie osadza worek w otworze. Pierścień PROSNAP zapewnia mechaniczne uszczelnienie zarówno na górnej, jak i dolnej powierzchni w płycie jednostki filtracyjnej.

 
 

Pierścień PROSNAP oferuje producentom worków obniżone koszty produkcji. Użycie tego rodzaju pierścienia eliminuję potrzebę profilowania rowków redukując koszty mocowania profilu do góry worka. Profilowany pierścień można zamontować bezpośrednio na górze worka, wymagając użycia tylko jednego szwu, co zapewnia jeszcze większą oszczędność czasu i obniżenie kosztów. 

Kształt profilu PROSNAP pozwala na użycie pierścienia do prawie wszystkich grubości płyt w jednostkach filtracyjnych. Użycie pierścienia PROSNAP eliminuje potrzebę magazynowania szeregu taśm profilowych i dwustronnych oraz eliminuje wszelkie opóźnienia w produkcji, które mogą powodować oczekiwanie na dostawę profilu nie będącego na stanie magazynowym.

Standardu uszczelnienia i sprężystości zapewnianych przez pierścień PROSNAP nie można osiągnąć za pomocą tradycyjnego pierścienia osadczego SNAP BAND. Konstrukcja pierścienia PROSNAP tworzy uszczelnienie na górze i na dole płyty w jednostce filtracyjnej. Jest to znacznie skuteczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny pierścień osadczy, który uszczelnia tylko boki otworu. Pierścień PROSNAP jest większy niż otwór przez co nie ma możliwości wepchnięcia go do kosza (klatki). Zapewnia to bezpieczeństwo inżynierom montującym worki. Przeprowadzono test, w którym worek filtrujący wyposażony w pierścień PROSNAP został obciążony ciężarem przekraczającym 130 kg. Worek pozostał w płycie jednostki filtracyjnej nie naruszając uszczelnienia. Worki pozostają prawidłowo umiejscowione i uszczelnione nawet podczas chodzenia po wierzchu worków.

Pierścienie PROSNAP TM, w przeciwieństwie do profili tekstylnych są odporne na działanie wysokich temperatur i dlatego mogą być używane we wszystkich zastosowaniach, wytrzymując najwyższe temperatury.
Pierścień PROSNAP TM oferuje kolejną unikalną cechę; pozwala na produkcję worków filtracyjnych bez szycia na górze worka. Konstrukcja wierzchu worka bez szycia oferuje dalsze zalety w porównaniu z konstrukcją wierzchu worka zszywanego. Niezszyte wierzchy worków eliminują wymóg szytego szwu poniżej płytki komórkowej. To oferuje najlepszy projekt worka filtracyjnego bez żadnego szycia.
W przypadku zastosowania konstrukcji wierzchniej worka niezszywanego eliminuje się koszt całego szycia, a także koszt nici użytej do szycia (oprócz oszczędności na kosztach taśm profilowych i kosztach ich mocowania). Warto rozważyć potencjalne oszczędności, jakie może to zaoferować w kosztach produkcji worków PTFE. Ponadto wygenerowane oszczędności czasu spowodują zwiększenie przepustowości i produktywności. Możliwość skrócenia czasu realizacji, która pozwala producentom worków filtracyjnych oferować swoim klientom lepszą obsługę, jest kolejną zaletą w porównaniu z tradycyjnymi pierścieniami osadczymi

Niezszyty wierzch worka PROSNAP umożliwia szybkie, łatwe i niedrogie wyjęcie pierścienia z worka pod koniec jego żywotności. Pozwala to na łatwy i tani recykling zużytych toreb; staje się to coraz ważniejsze wraz z zaostrzaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Pierścień PROSNAP, wykonany ze stali nierdzewnej, również w 100% podlega recyklingowi